Reklamační řád

1. Všeobecné
Reklamační řád internetového obchodu opalinterier.cz je v souladu s ustanoveními zákona číslo 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a zákona číslo 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. Tento zákon upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněných spotřebitelem.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo na zboží, které je v rozporu s objednávkou. Na všechny výrobky je dle zákona poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou, nesprávným používáním výrobku nebo v případě poškození působením přírodních živlů. Záruka se též nevztahuje na poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí). Zkontrolujte proto ve vlastním zájmu balení výrobku. V případě poškození ho reklamujte přímo u přepravce a zásilku nepřebírejte. Poté prosím ihned kontaktujte prodávajícího.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Za datum uplatnění reklamace se považuje zpětné převzetí reklamované zásilky.

2. Postup reklamace
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a v případě zjištěných vad ihned bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může reklamaci uplanit několika způsoby, informovat prodávajícího na jeho E-mailové adrese, poštou nebo telefonicky.
Doporučujeme nejprve kontaktovat prodávajícího telefonicky a domluvit přesný postup reklamace.

3. Odstoupení od smlouvy
Kupující může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od smlouvy a zboží vrátit. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodávkou a vrácením zboží. Kupující musí doručit zboží zpět na adresu provozovatele internetového obchodu. Zboží musí být vráceno v originálním a neporušeném obalu, jako cenný balík (zboží v cenném balíku je pojištěno) na vlastní náklady kupujícího.

Realizace: 4People Tvorba webových stránek